Aagade 38

Cemina var virkelig en af Veggers pionerer, der i dobbelt forstand sørgede for, at indbyggertallet steg. Desværre har jeg skrevet forkert på skiltet. Hun fik ikke fem børn, men derimod […]