Skovvej 2A

Folk på egnen omtaler stadig jordmoder Cemina med stor respekt. Flere, der var flyttet fra området, fik sendt bud efter hende, når en fødsel var op over. Da hun flyttede […]

Skolevej 17

På et historisk sognekort med fotos af kirke, præstegård og skolerne i Skivum og Vegger er der portrætter af 9 præster, 7 lærere (heraf også lærer Mark) og 3 lærerinder. […]