Skolevej 17

På et historisk sognekort med fotos af kirke, præstegård og skolerne i Skivum og Vegger er der portrætter af 9 præster, 7 lærere (heraf også lærer Mark) og 3 lærerinder. Kun en eneste smiler, og hun hedder lærerinde Jensen. Tidens ånd var ikke til smil, men det blev der, da Jørn og Lis Tillegreen afløste Mark, der var frygtet og hadet specielt af samfundets svageste, som dengang ofte blev betragtet som de dummeste.

Del artiklen:

Flere artikler