Aagade 29

På arkivet i Aars findes en række breve, der har tilhørt Anders Kristoffersen og hans familie. Hans mor døde, mens han var lille, men han fik en umådelig kærlig stedmoder, der inspirererede ham til at rejse og opdage Verden. Hans søster Kristine vendte aldrig tilbage fra USA. Hun blev gift og slog sig ned i Californien, men bror og søster skrev flittigt til hinanden gennem hele livet. Hans familie var tilknyttet den Grundtvigske frimenigheden i Søttrup.

Del artiklen:

Flere artikler