Skolevej 17

På et historisk sognekort med fotos af kirke, præstegård og skolerne i Skivum og Vegger er der portrætter af 9 præster, 7 lærere (heraf også lærer Mark) og 3 lærerinder. […]