Generalforsamling i Vegger Borgerforening

Vegger stadion Himmerlandsvej 8. B, Nibe, Danmark

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelsen På valg er: Mona Andersen Jakob Nordstrøm Dean Aldberg 6. Valg […]